Onderzoeksgroep: Auditief Systeem and Multisensorische Integratie.
Afd. Biofysica, HG00.800.


Begeleiding:
prof. dr. John van Opstal
Donders Neurophysics Unit - Afdeling Biofysica, HG00.830


Korte beschrijving van het project:

Wat zijn de eigenschappen van auditief uigelokte 'smooth pursuit' oog-hoofdbewegingen?

Achtergrond:
In het visuomotor systeem kennen we verschillende subsystemen om de ogen aan te sturen: het saccadisch systeem richt de fovea zo snel en zo nauwkeurig mogelijk op een perifeer doel; het vestibulair systeem compenseert voor hoofdrotaties en tracht daarmee de fovea stabiel gericht te houden op een punt in de buitenwereld; het vergentiesysteem maakt het mogelijk de twee ogen te focusseren op een punt dichtbij. Het smooth pursuitsysteem tenslotte tracht de fovea gericht te houden op een bewegend doel door oogpositie en oogsnelheid gelijk te houden aan doelpositie en -snelheid. Al deze systemen zijn uitvoerig onderzocht voor hun gedrag naar visuele stimuli. Een uitzondering is het saccadisch systeem, waarvoor ons laboratorium intussen een groot aantal studies in het kader van auditief localisatiegedrag heeft verricht. In deze studies was de geluidsbron echter altijd stationair in de ruimte.
Tot op heden is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de respons van het auditief localisatiesysteem op bewegende auditieve stimuli. Verwacht mag worden dat met name het hoofd een bewegende geluidsbron precies tracht te volgen, al is er ook enige evidentie dat zelfs de ogen (onder hoofd-gefixeerde condities) enig glad volggedrag kunnen vertonen.

In dit project:
Er is een nieuwe audiovisuele experimenteeropstelling gereedgekomen die het o.a. mogelijk maakt om bewegende auditieve stimuli door de 2D ruimte te genereren. In het project zullen we de respons van vrije oog-hoofdbewegingen naar dergelijke stimuli gaan karakteriseren onder verschillende omstandigheden: Vragen:
Opm.: Aan dit project kan evt. door twee studenten tegelijk worden gewerkt.

Doel: Deze studie zal culmineren in een volwaardig research artikel wat tegen het einde van de stage zal worden aangeboden aan een hoogstaand 'peer-reviewed' tijdschrift (bijv. Journal of Neuroscience).
Voorkeur start: any time

Benodigde achtergrondkennis:
Master Cognitive Neuroscience: Perception and action track, Auditory Perception.
Natuurwetenschappen/Science/Fysica: Psychofysica 1, Neurofysica 1, Neurobiofysica, (Psychofysica 2).
Bij serieuze interesse voor dit project, of indien U nog vragen heeft, neem contact op met John van Opstal (adres/tel. zie boven).
Terugf naar de homepage van John Van Opstal