Hersenen aan het Werk

Workshop ter gelegenheid van de MFVN ouderdag.

Docent: Dr. Jeroen Goossens, afd. Cognitive Neuroscience, UMC St. Radboud

 

Deze workshop is opgezet als een zogenaamd COO (computer ondersteunend onderwijs). Er staan in de tekst steeds verwijzingen naar andere web-sites. Keer terug naar deze pagina via de “Back” knop op de web-browser. Kies één van de onderwerpen die u het meest interessant lijkt, en klik met de muis op de link (onderstreepte tekst). U mag natuurlijk ook meerdere onderwerpen bekijken.

 

1)         Zien doen we met onze hersenen!

2)         Hoe kunnen we horen?

3)         Hoe werkt ons evenwicht?

4)         Hoe kunnen wij bewegen?

5)         Beelden van het brein

 

Veel plezier! Indien u een en ander later thuis nog eens wilt na lezen, kunt u deze deze site aanroepen via mijn webpagina: http://www.mbfys.ru.nl/~goossens/

 


 

Zien doen we met onze hersenen!

 

Wanneer we kijken komt er licht door de iris naar binnen. Voordat het licht bij het netvlies aankomt, passeert het verschillende onderdelen van het oog. De onderdelen zijn: het hoornvlies, oogkamers, ooglens en het glasachtig lichaam.

Klik hier voor meer uitleg waarom we kunnen zien

 

Hoe onstaat kleuren zien?

Aan de regenboog op een buiige dag kunt u goed zien dat zonlicht eigenlijk uit verschillende kleuren bestaat. Als licht ergens op valt, zoals hier op de foto, weer kaatsen de stralen die dan via de lens op ons netvlies vallen. Het netvlies bevat lichtgevoelige cellen die een staafvormige en kegelvormige structuur hebben. Er zijn drie soorten kegeltjes, waardoor we kleuren kunnen waarnemen

 

Dit programma  laat u zien hoe wij bedrogen kunnen worden door onze ogen en hersenen: we kunnen namelijk maar drie kleuren registreren: rood, groen en blauw.


Visuele hersenschors

braineyeHersencellen (neuronen) in het achterse deel van onze hersenen reageren ieder heel specifiek op bepaalde licht prikkels.  Dit is bij proefdieren m.b.v. microelektrodes zeer nauwkeurig te onderzoeken.

 

In dit filmpje hoort u de activiteit van één hersencel terwijl er een licht prikkel aangeboden wordt. Merk op dat de cel alleen ‘vuurt’ (actief wordt) indien het licht-balkje op een hele specifiek manier wordt aangeboden.

Start hier het filmpje


 

 

Kleurenblind

Iemand die kleurenblind is ziet wel kleuren, maar heel anders dan de meeste mensen. Kijk hier hoe de de wereld er uitziet voor kleurenblinden.

 

Dolores van het programma Klokhuis legt verder uit wat kleurenblindheid is.

Klik hier om het filmpje te starten (13:58 min).

 


 

Hoe kunnen we horen?

 

Ons gehoorsysteem bestaat uit het perifere auditieve systeem (oor en gehoorzenuw) en het centrale auditieve systeem in de hersenen.

 


 

 

Geluidsgolven

De verplaatsing van de luchtdrukveranderingen door de ruimte noemen we een geluidsgolf. Kijk maar eens naar deze animatie

 

Het oor

In dit schematisch overzicht kun je zien hoe de geluidgolf door achtereenvolgens het oor, de gehoorgang, de gehoorbeentjes, en het slakkenhuis wordt geleid.

 

Dove patienten

In principe is het voor dove patienten mogelijk met een elektrische cochleaire prothese in beperkte mate weer spraak te verstaan. Om een idee te geven, hier het resultaat van een computersimulatie: een hij klinkt voor prothese gebruiker en dezelfde zin zoals wij hem horen (controle)

 

Klik hier voor uitgebreidere informatie.

 

Hoe werkt geluidslocalisatie?

In het dagelijks leven staan we er meestal niet zo bij stil, maar als je er even over nadenkt is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat geluidslocalisatie zomaar mogelijk is.  Klik hier voor uitgebreide informatie (door Prof. Dr. van Opstal)

 

Tijdsverschillen tussen de oren

Afhankelijk van de positie van een geluidsbron zal het tijdsverschil tussen de twee oren systematisch variëren tussen –450 microseconde en +450 microseconde.

 

Hoe bepalen de hersenen die tijdsverschillen?

Een illustratie voor de wijze waarop dit gebeurt in zoogdieren is hier te zien. De schakeling zit zo in elkaar dat er voor elke richting van de geluidsbron een ander neuron actief wordt. Deze simulatie van het Jeffress model voor geluidlokalisatie laat dit zien.

 

Luidheidsverschillen tussen de oren

Ook het intensiteitsverschil tussen de twee oren varieert systematisch met de positie van de geluidsbron in het horizontale vlak. Dit fenomeen is in meer detail geïllustreerd in deze figuur.

 

De oorschelp als richtingsgevoelige 'antenne'.

Deze richtingsafhankelijke filtering wordt veroorzaakt door de manier waarop geluid in de oorschelp en aan het hoofd en schouders reflecteert, zoals hier schematisch is geïllustreerd.

 

Samenvatting localisatiemechanismen: klik hier

 

Stereo

Margreet van het programma Klokhuis zoekt uit hoe je alles wat om je heen gebeurt kan horen. Dit heeft te maken met geluidsgolven. Ze doet wat testjes 'richtinghoren', ze wordt o.a. geblinddoekt en de vorm van haar oren wordt veranderd. Daardoor merkt ze dat het zo heel lastig is om te bepalen waar een geluid vandaan komt.

Klik hier om het filmpje te starten (14:22 min, sla de eerste 2:18 min over).

 


 

Hoe werkt ons evenwicht?

 

Ons evenwichtsorgaan geeft informatie over onze houding en beweging. Er zijn gespecialiseerde zintuigen voor de detectie van lineaire versnellingen en de zwaartekracht (de otolieten) en andere voor de detectie van rotaties (de halfcirkelvormige kanalen of booggangen). Klik hier voor uitgebreide informatie.

 

Gebruik van de Vestibulaire Oog Reflex (VOR) in de diagnostiek

http://www.mbfys.kun.nl/onderwijsfiles/vestibulair/kopfimpulstest.gif

Om te testen of het evenwichtsorgaan nog goed werkt,  draait de arts het hoofd zo snel mogelijk links en rechtsom en kijkt of de ogen even snel de andere kant op draaien. De film is opgenomen bij een normale proefpersoon.

Klik hier om het filmpje te starten

 

Demonstratie van de VOR-test: rotatie in vestibulaire stoel
http://www.mbfys.kun.nl/onderwijsfiles/vestibulair/orbit.gif
In het filmpje ziet u hoe een proefpersoon wordt rondgedraaid met constante snelheid in een vestibulaire stoel. Bij een echte test gebeurt dat in het donker.
Klik hier om het filmpje te starten

 

De VOR-oogbewegingen die hierbij optreden zijn te zien in het volgende filmpje
http://www.mbfys.kun.nl/onderwijsfiles/vestibulair/orbit.gif
De oogbewegingen zijn gefilmd met een infrarood camera aan boord van de stoel. Eerst staat de stoel stil (subject stationary). Meteen na het draaien zien we duidelijke nystagmus quick phases in de richting van hoofrotatie. Na enkele tientallen seconden houdt de nystagmus op terwijl de stoel nog steeds draait. Na het stoppen van de stoel is er hevige nystagmus in tegengestelde richting.
Klik hier om het filmpje te starten

 

Stabilisatie van het hoofd door de vestibulo-collic reflex

http://www.mbfys.kun.nl/onderwijsfiles/vestibulair/orbit.gif

Deze reflex stabiliseert het hoofd tegen veranderingen in houding door lichaamsbewegingen. Met name bij vogels is de reflex gemakkelijk te demonstreren.

Start film over de stabilisatie reflex bij de uil

 


 

Hoe kunnen wij bewegen?

 

Spieren

Diagram of brain; a detailed map of the motor cortexOnze spieren worden door middel van elektrische stroompjes vanuit de hersenen aangestuurd. Daarbij krijgt elke individuele spier aparte opdrachten om te aan te spannen, of juist te ontspannen. In dit overzicht van het motorisch systeem in de hersenen kunt u zien dat deze aansturing niet eenvoudig is.

 

Motorische hersenschors

In de jaren 40 van de vorige eeuw, ontdekte de Canadese neurochirurg dr. Penfield dat bepaalde hersengebieden heel specifiek bepaalde spieren in ons lichaam aansturen. Dit ontdekte hij tijdens operaties van epilepsie patienten. Penfield gebruikte daarbij elektrische stroompjes om de probleemgebieden op te sporen.  Door nauwkeurig de bewegingen v.d. patient in de gaten te houden, kon hij de motorische gebieden goed in kaart brengen. Klik hier voor meer uitleg

 

Start het demonstratieprogramma ‘Probe the brain’ om zien hoe hij tot deze ontdekking kwam.


Motorische afwijkingen

Om motorische afwijkingen op te sporen, kunnen artsen vele verschillende tests uit voeren. Elektrische stimulatie in de hersenen vindt slechts bij hoge uitzondering plaats. In dit overzicht ziet u waar de arts zoal op let. Belangrijk is vooral om te bepalen of problemen zich in de hersenschors voor doen (zoals vaak na een hersenbloeding), of juist op een lager niveau van spier, zenuw en ruggenmerg .

 

Elektriciteit in je lichaam

Alles wat wij doen wordt aangestuurd door elektriciteit vanuit onze hersenen. Margreet laat zien welke stroompjes door ons lijf lopen en laat haar hersenactiviteit opmeten. Klik hier om het filmpje te starten (14:42 min, u kunt stoppen na 9:38 min).

 


 

Beelden van het brein

 

Tot nog niet zo lang geleden was het een mysterie wat zich afspeelde in het menselijk brein. Moderne imaging technieken brachten hierin de afgelopen jaren snel verandering. Met name imaging technieken als PET (Positron Emission Tomography), MEG (MagnetoEncefaloGrafie) en fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) hebben een nieuwe impuls gegeven aan het hersenonderzoek. Deze technieken brengen namelijk niet de anatomie van de hersenen in beeld, maar de kleurrijke plaatjes geven de functie van de verschillende hersengedeeltes weer.

 

http://www.stt.nl/stt/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=16Zulk inzicht wordt gebruikt voor wetenschappelijke en therapeutische doeleinden. Inzicht in het functioneren van het brein zal het ook mogelijk maken om beter te kunnen interveniëren in datzelfde brein. Zo is het nu makkelijker het effect van psychotherapie en psychofarmaca te meten en te verbeteren, hersenoperaties efficiënter uit te voeren en nemen de mogelijkheden voor neurostimulatie en hersenprotheses hand over hand toe.

 


 

Localisatie van Hersenfuncties

In dit overzicht kunt u zien dat de verschillende hersenlobben ieder een specifieke functie hebben. Zo zijn er specifieke gebieden voor horen, zien, en bewegen. Ook het spreken, en spraakverstaan kent aparte gebieden.

 

Hersenscans

Om alle informatie die tot je komt te verwerken, moet het wegennet in je hersenen goed blijven werken. Maar hoe ouder je wordt, hoe drukker de wegen in je hoofd. Margreet van het programma Klokhuis maakt een hersenscan en ze krijgt wat hersentestjes. Is er al filevorming in haar brein?

Klik hier om het filmpje te starten (14:27 min, sla de eerste 2:40 min over).